Меню

  Неинвазивно определяне на RHD фактор на плода

  18.10.2021

  RHD изоимунизация е процес на образуване на антитела в майчиния организъм срещу RHD антигени, разположени върху феталните еритроцити, които антигени липсват върху еритроцитите на майката. Антителата могат да попаднат във феталната циркулация през плацентата, предизвиквайки хемолиза на феталните еритроцити, развитие на фетална анемия и хемолитична болест на новороденото.

  Майчиният организъм образува специфични анти-D антитела след настъпване на процес на сенсибилизация, при който феталните еритроцити навлизат в майчината циркулация. RHD изоимунизация може да настъпи при жени с отрицателен RHD статус и бременност с RHD положителен фетус.

  Имунопрофилактиката с анти-D имуноглобулин е рутинна практика и част от диагностично-лечебния алгоритъм на поведение при бременни с отрицателен RHD статус с цел превенция развитието на фетална анемия и хемолитична болест на новороденото.

  Данните показват, че в около 40% от случаите плодът е RHD (-) и профилактиката с анти-D имуноглобулин е била ненужна. Анти-D имуноглобулинът е кръвен продукт с потенциален риск от придобиване на инфекции, предавани по кръвен път, както и предизвикване на алергични реакции.

  Таргетната имунопрофилактика с анти-D имуноглобулин е част от съвременните препоръки за поведение при бременни с отрицателен RHD статус. Таргетна имунопрофилактика е възможна при познаване на RHD статуса на плода.

  Free DNA Fetal Kit RhD® CE-IVD (Institut de Biotechnologies Jacques Boy, France) е кит за неинвазивно RHD генотипиране на плода чрез проба кръв, взета от майката.

  Характеристики на Free DNA Fetal Kit RhD® CE-IVD:

  • Детекция на 3 екзона в RHD гена: екзон 5, 7 и 10
  • Ранен скрининг: тестът може да бъде прилаган от 11-та гестационна седмица
  • Лесен за изпълнение метод, базиран на Real-Time PCR
  • Първия CE-IVD сертифициран кит за неинвазивно определяне на RHD на плода
  • Много добра корелация с RHD генотипа, определен след раждането – Positive Predictive Value – 99.18% и Negative Predictive Value – 100%
  • Позволява дискриминация между най-честите RHD варианти
  • Одобрен във Франция, Великобритания, Белгия и в други европейски държави, където съществува действаща програма за реимбурсация на този тип изследване

  Предимства от използването на Free DNA Fetal Kit RhD® CE-IVD за неинвазивно определяне на RHD статус на плода:

  • Таргетна имунопрофилактика - прилагане на анти-D IgG само на RHD (-) жени с потвърден RHD (+) фетус
  • При пациентки с RHD сенсибилизация и потвърден RHD (+) фетус позволява идентифицирането на рискована бременност и необходимостта от нейното внимателно проследяване
  • Пациентки с RHD сенсибилизация и потвърден RHD (-) фетус не се нуждаят от често проследяване и бременността при тях протича спокойно
  • Редуцира се ненужната употреба на анти-D имуноглобулин и свързаните с него потенциални рискове и странични ефекти

  Повече информация за изследването може да откриете в прикачената презентация и чрез контакт с нас.  Файлове за изтегляне:
  Изтегли Free DNA Fetal KitR RhD - Неинвазивно определяне на RHD статус на плода
  Изтегли Free DNA Fetal Kit® RhD - Non-invasive fetal RhD genotyping (English)