Меню

  NADAL Borreliosis Ag, бърз тест за детекция на антигени от Borrelia в кърлеж

  Описание:

  Обща информация за теста:

  NADAL® Borreliosis Ag Test е бърз мембранно базиран тест за директна детекция на Borrelia антигени (B. garinii, B. afzelii и B. burgdorferi sensu strict и B. spielmanii) от кърлеж. Тестът е пригоден за изследване на дребни до средно големи кърлежи (≤8mm). Положителният резултат от теста показва, че изследваният кърлеж е преносител на Borrelia.

  Реагенти и материали, включени в комплекта:

  • 1 NADAL® Borreliosis Ag тест касета (вкл. пипети и десикант)
  • 1 епруветки с обем 0.2 mL (за кърлеж), съдържащи буфер
  • 1 дървена пръчица
  • 1 инструмент за премахване на кърлеж
  • 1 инструкция за употреба

  Допълнително необходими материали:

  • Таймер

  Начин на съхранение:

  Тестовият комплект трябва да се съхранява при 2-30°C до изтичане на срока на годност, отпечатан върху опаковката. Тестовата касета трябва да остане в запечатана до употреба. Не замразявайте тестовия комплект.

  Необходимо количество проба: 1 кърлеж, екстрахиран с помощта на включения в комплекта буфер (0.2 mL в епруветки)

  Време за отчитане: 10 мин

  Точност:

  Чувствителност: 92.86%

  Специфичност: 95.83%

  Позитивна стойност на предсказване: 86.67%

  Негативна стойност на предсказване: 97.87%

  Обща точност: 95.16%

  Принцип на теста:

  NADAL® Borreliosis Ag Test е бърз мембранно базиран тест, при който антигените от Borrelia се детектират с помощта на: поликлонални антитела, които действат като „уловители” на антигените (capture antibodies) и на конюгирани анти-Borrelia антитела, отложени върху тест лента, разположена в NADAL® ® Borreliosis Ag тест-касетата.

  При капилярното движението на пробата по протежение на тест лентата, евентуално наличните в нея Borrelia антигени се свързват последователно с поликлоналните антитела и с конюгираните антитела, при което се образува комплекс антитяло-антиген-антитяло и се генерира червено оцветяване в тест региона (Т) на теста. В този случай тестът показва положителен резултат, означаващ, че тестваният кърлеж пренася причинителя на Лаймска болест. В случаите, когато не се образува комплекс антитяло-антиген-антитяло, в Т региона на тест-касетата не се наблюдава оцветяване. Тестът показва отрицателен резултат – тестваният кърлеж не е носител на Borrelia.
  За да се счита резултатът от теста за валиден е задължително наблюдаването на оцветяване в контролния (C) регион на тест-касетата – това гарантира, че е използвано достатъчно количество от пробата и че тестът е протекъл коректно.

  Клинична значимост:

  Лаймската болест или Лайм борелиоза се причинява от спирохетите Borrelia burgdorferi, като вектор за тяхното разпространение служат кърлежи от рода Ixodes. Кърлежите от видовете Ixodes scapularis и Ixodes pacificus (разпространени в Северна Америка) обикновено пренасят Borrelia burgdorferi sensu lato, а Ixodes ricinus (Западна Европа) са заразени с Borrelia burgdorferi, B. afzelli и B. garinii.

  При 30-80% от случаите първият симптом на Лаймска болест е зачервяване (Erythema chronicum Migrans) на кожата в областта на ухапване от кърлежа, което се появява в периода от 3 до 10 след заразяването. Дори и при липсата на Erythema chronicum Migrans, след 1 до 3 месеца се наблюдават неврологични симптоми като главоболие или миелит. По-късно, дори години след ухапването има вероятност пероидично пациентите да показват признаци на ревматоиден артрит, миокардит или акродерматит.

  Кат. №: 870004-01
  Опаковка: 1 бр.


  Добави в
  запитване


  Файлове за изтегляне:
  NADAL® Borreliosis Ag Test