Меню

  HPV Quant-21 Real-Time PCR Kit

  Описание:

  Обща информация

  HPV (Human Papilomavirus) са двойно–верижни ДНК вируси от семейство Papilomaviridae, класифицирани по типове с номера, според реда на откриването им. Познати са над 100 HPV типа, от които около 40 са свързани с инфекции в гениталната област.


  HPV-QUANT-21® Quantitative Real-Time PCR Detection Kit
  e ин-витро диагностично изделие, осигуряващо специфична детекция, генотипиране и количествено определяне на 21 HPV генотипа, от които:

  – Ниско-рискови HPV типове: 6, 11 и 44

  – Високо-рискови HPV типове: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82

  Проби за анализ могат да бъдат цервикален секрет, еякуат, простатна течност, урина, биопсичен материал.


  Характеристики на анализа

  - Контрол на преаналитичния етап чрез изследване на параметъра SIC (Sample Intake Control) – контрола за определяне на количеството пробовзет материал (брой епителни клетки в пробата)

  - Абсолютно количествено определяне на вирусния товар, изразен като 10n

  - Определяне на броя вирусни копия спрямо броя епителни клетки в пробата – показател за активността на вирусната репликация и степента на проява на трансформиращата му способност върху епителните клетки


  Приложение и предимства от количественото определяне на
  HPV (HPV вирусен товар):

  - Вирусният товар на HPV е в корелация с активността на вирусната репликация. Високият вирусен товар е индикатор за активна репликация на вирусната ДНК

  - Чрез мониторинг на вирусния товар във времето може да се направи оценка на лечението и имунния клирънс

  - Индикатор за наличието на персистираща или транзиторна (преходна) инфекция

  - Високият вирусен товар се асоциира с повишен риск от развитието на преканцерозни цервикални лезии (CIN)

  - Идентифициране на по-рисковите групи и триаж към последващо цитологично изследване и колпоскопия


  Материали и реагенти, включени в комплекта

  • Епруветки с готов PCR микс - 24 x 8-PCR стрипа
  • MAX-Taq полимераза - 4 x 500 μL
  • Минерално масло - 4 x 1.0 mL
  • Положителна контрола - 160 μL


  Съхраниение : от 2°С до 8°С

  Срок на годност : 12 месеца

  CE-IVD сертифициран

  Кат. №: R1-P317-S3/5EU
  Опаковка: 24 реакции


  Добави в
  запитване


  Файлове за изтегляне:
  HPV-QUANT-21® Quantitative REAL-TIME PCR Detection Kit - EN