Меню

  1copy COVID-19 qPCR 4plex Kit

  Описание:

  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  1copy™ COVID-19 qPCR 4plex Kit е RT-PCR Кит, предназначен за качествено откриване на нуклеинови киселини на SARS-CoV-2 в проби от назофарингеален и орофарингеален тампон, както и назофарингеални промивки / аспиратни и назални аспиратни проби от евентуално заразени с COVID-19 лица.

  Китът предоставя реагенти, които таргетират E (Envelope), N (Nucleocapsid protein) и RdRp (RNA dependent RNA polymerase) гена. Включена е и ендогенна вътрешна контрола GADPH за оценка на процеса на пробовземане и екстракция на вирусната РНК.

  1copy™ COVID-19 qPCR 4plex Kit предоставя възможност за бърз анализ, без екстракция в рамките на 50 минути, както и висока чувствителност от 5 копия/реакция.

  МАТЕРИАЛИ И РЕАГЕНТИ


  • Control се използва за положителна контрола.
  • DEPC DW се използва за отрицателна контрола.

  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ


  Ако няма достатъчно клиничен материал, а вирусният товар е висок, E ген, N ген и RdRp ген могат да бъдат положително открити, дори IPC да бъде потвърден като отрицателен.

  Положителният резултат за единичен или 2 целеви резултата може да подсказва за

  • проба при концентрации, близки или под лимита на детекция на теста,
  • мутация в целевата област в местата за свързване на олигонуклеотидите, или
  • инфекция с друг Sarbecovirus (напр. SARS-CoV), или
  • пренасяне на замърсяване от контролни проби или проби на пациенти, или
  • други фактори.

  Невалиден резултат е поради неправилно пробовземане или инхибиране.

  ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И СПЕЦИФИЧНОСТ

  Относителна чувствителност на теста - 100%

  Относителна специфичност на теста - 100%

  CE-IVD Сертифициран

  Кат. №: M24MD100T
  Опаковка: 100 реакции


  Добави в
  запитване


  Файлове за изтегляне:
  IFU - 1copy™ COVID-19 qPCR 4plex Kit - EN