Меню

  Автоматизирана система за хемокултури BC60

  Описание:

  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  BC60 e най-съвременната автоматизирана система за хемокултури, отличаваща се с отлични свойства на антибиотична адсорбция, базирана на добавените в културалната течност макропорьозни и катионни смоли. BC60 осигурява бърза и лесна детекция на бактериалния растеж с висока надеждност и диагностична точност. Високопрецизните системи за температурен контрол осигуряват равномерно разпределение на температурата и оптимален растеж на бактериалната култура. BC60 е модулна система и предлага възможност за разширяване на капацитета до 360 бутилки.

  ПРИНЦИП НА МЕТОДА

  Пробите се инокулират в културалната течност и бутилките се сканират преди поставяне в апарата. По време на инкубация детектор отчита наличето на растеж на всеки 10 минути. Минималното време за положителни резултати е 3 часа, а резултатът се потвърждава чрез колориметричен сензор за наблюдение на наличието и производството на въглероден диоксид (CO2), разтворен в хранителната среда. Автоматизираният софтуер незабавно предоставя отчетеният резултат и известява чрез звуков и светлинен сигнал.

  РЕАГЕНТИ

  • Бутилки с неутрализатори на антибиотици и растежни фактори: Аеробни, Анаеробни, Педиатрични и за Микобактерии
  • Специално селектирани растежни фактори, добавени към хранителната среда, подобряващи растежа и детекцията на взискателни и бавно растящи микроорганизми
  • Отлична неутрализираща активност благодарение на добавените макропорьозни и катионни смоли
  • Високоустойчивият пластмасов материал на бутилката гарантира висока биобезопасност

  ОТЛИЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Капацитет от 60 проби
  • Възможност за отчитане на резултати в 3 режима
  • Равномерно разпределение на температурата
  • Високо прецизна система за температурен контрол, осигуряваща оптимални условия на растеж
  • Детекция и отчитане на всеки 10 минути
  • Минимално време за положителни резултати от 3 часа
  • Съкратено време за растеж и детекция на положителни проби
  • Усъвършенствани интелигентни алгоритми, отчитащи положителни резултати по-рано
  • Оптимизиран процес на работа - кликни > сканирай > постави
  • Многоизмерен модел на бактериален растеж, осигуряващ по-надеждни резултати
  • Известяване за резултат чрез звуков и светлинен сигнал
  • Статистически данни и обработка на резултатите
  • Улеснена работа с един софтуер

  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

  • Компактни размери (Д х Ш х В): 490 х 410 х 390мм
  • Ниско ниво на шум ( < 45 dB)
  Кат. №: 511100
  Опаковка: 1 бр.


  Добави в
  запитване