Меню

  Osom Strep A, бърз тест за детекция на антигени от Streptococcus Група А в гърлен секрет

  Описание:

  Обща информация за теста:
  OSOM® Strep A e бърз имунохроматографски тест за качествена детекция на Streptococci Група А в гърлен секрет (от тампон). OSOM® Strep A е подходящ и за идентифициране на колонии от Streptococci Група А. Тестът е предназначен единствено за професионална употреба.


  Реагенти и материали, включени в комплекта:

  • 50 тест ленти
  • 50 епруветки
  • 50 стерилни тампони
  • 1 Реагент 1 (2 M натриев нитрит)
  • 1 Реагент 2 (0.3 M оцетна киселина)
  • 1 Позитивна контрола (нежизнеспособни Streptococci Група A, 0.1% натриев азид)
  • 1 Негативна контрола (нежизнеспособни Streptococci Група C, 0.1% натриев азид)
  • 1 инструкция за употреба


  Време за отчитане: 5 мин


  Точност:
  Диагностичната чувствителност и специфичност на теста OSOM® Strep A са определени при сравнение на резлутатите с тези, получени при тестиране на култури (инициирани от същите проби) с други бързи тестове, налични в търговската мрежа.

  Чувствителност: 96.0%
  Специфичност: 97.8%
  Обща точност: 97.3%

  По отношение на употребата на OSOM® Strep A като метод за идентифициране на Streptococci Група А , тестът показва:

  Чувствителност: 100%
  Специфичност: 100%

  Принцип на теста:
  OSOM® Strep A е качествен имунен тест за детекция на антигени от Streptococci Група А в гърлен секрет. OSOM® Strep A представлява тест лента със заешки антитела, отложени върху нитроцелулозна мембрана. Преди тестиране антигени, специфични за Streptococci Група А, се екстрахират от тампон. При потапянето на тест лентата в екстрактния разтвор, евентуално наличните в него антигени започват да се движат чрез капилярни сили по протежение на тест лентата и формират комплекс антиген-антитяло заедно с цветни конюгати на анти-Група А Streptococci антитела. По-нататък, този комплекс се свързва с улавящи анти-Група А Streptococci антитела. Това води до появата на синя ивица, която индикира позитивен резултат. Появата на червено оцветяване в контролния регион е вътрешен процедурен контрол, който показва, че тестът е протекъл коректно и тест лентата е абсорбирала достатъчно количество проба.

  Клинична значимост:
  Streptococci Група А са един от най-честите причинители на остри инфекции на горните дихателни пътища. При фарингитите, причинени от Streptococci се наблюдават сезонни вариации – заболеваеостта е най-висока през зимата и в началото на пролетта. Най-често засегнати са деца в училищна възраст и възрастни, живеещи или работещи в гъсто населени пространства. Ранната диагностика и лечение на фарингит предотвратяват появата на тежки симптоми и развитието на усложнения като скарлатина, ревматоидна болка и гломерулонефрит.

  Кат. №: 141E
  Опаковка: 50 бр.


  Добави в
  запитване


  Файлове за изтегляне:
  OSOM® Strep A