Меню

  SARS-CoV-2 / SARS-CoV Multiplex REAL-TIME PCR Detection Kit

  Описание:

  Обща информация за теста

  Тежък остър респираторен синдром Коронавирус 2 (SARS-CoV-2) е името, дадено на новия коронавирус, възникнал през 2019 г. и причинител на COVID-19 (заболяването, причинено от SARS-CoV-2 вируса). Вирусът бе първоначално познат под номенклатурното име 2019-nCoV. SARS-CoV-2 е нов щам на коронавирус, който не е бил идентифициран по-рано при хора. Геномът на тези вируси се състои от едноверижна РНК, защитена от две белтъчни обвивки – нуклеокапсид и капсид. Генетичните му характеристики са значително различни от SARS-CoV и MERS-CoV.

  SARS-CoV-2 / SARS-CoV Multiplex PCR Detection Kit е тест кит предназначен за едновременна детекция на 3 гена на SARS-CoV-2 / SARS-CoV (COVID-19, 2019-nCoV) и коронавируси, подобни на SARS, в човешки биологични проби въз основа на метода на PCR в реално време с обратна транскрипция (RT-PCR). Изследват се проби от назофарингеален тампон и орофарингеален тампон, събрани от горните дихателни пътища, дълбока храчка и бронхоалвеоларен аспират.

  Принцип на теста

  PCR-миксът съдържа четири специфични сонди, носещи репортерни флуоресцентни багрила (Fam, Hex, Rox и Cy5) и заглушителни молекули. Веднъж хибридизирани към целева последователност, сондите се активират и флуоресцентното излъчване нараства пропорционално на усилването на целевата последователност. Комплектът включва Вътрешен контрол (RNA-IC), който е предназначен да оцени качеството на РНК екстракцията и полимеразната верижна реакция. ДНК сондата, използвана за откриване на амплификацията на коронавируси, подобни на SARS-CoV, включва флуоресцентно багрило Fam. ДНК сондата, използвана за откриване на амплификацията на продукта SARS-CoV-2 (E-ген), включва флуоресцентно багрило Rox. ДНК сондата, използвана за откриване на амплификацията на продукта SARS-CoV-2 (N-ген) включва флуоресцентно багрило Cy5. ДНК сондата, използвана за откриване на продукта за усилване на вътрешния контрол, включва флуоресцентното багрило Hex. Прилагането на четири флуоресцентни багрила дава възможност за регистриране на резултатите от различни реакции на амплификация, протичащи едновременно в една епруветка.

  Материали и реагенти, включени в комплекта

  • PCR-микс запечатан с парафин
  • RT-PCR Буфер
  • Ензим Taq / RT
  • Минерално масло
  • Вътрешен контрол (RNA-IC)
  • Положителен контрол

  Интерпретиране на резултати

  Сравнителна характеристика

  • Брой на пробите - 192;
  • Диагностична чувствителност - 100%
  • Диагностична специфичност - 100%
  • Аналитична чуствителност - 10 копия на реакция
  Кат. №: R3-P436-S3/9
  Опаковка: 96 реакции


  Добави в
  запитване


  Файлове за изтегляне:
  IFU SARS-CoV-2 / SARS-CoV Multiplex PCR Detection Kit - БГ
  IFU SARS-CoV-2 / SARS-CoV Multiplex PCR Detection Kit - EN