Меню

  LOAA Digital PCR System 

  Описание:

  LOAA™ dPCR е ново поколение система, комбинираща технологията на дигитален PCR и Real-Time PCR.

  Повечето налични към момента системи за дигитален PCR използват т.нар. “end-point” анализ, който много наподобява принципът на конвенционалнен PCR, при който информация за резулатата от амлификацията може да бъде получена едва в края на PCR анализа.

  По същия начин при дигиталните PCR апарати, базирани на “end-point” анализ, флуоресцентният сигнал се отчита едва в края на реакцията, а не се отчита в реално време при всеки цикъл, както е характерно за Real-Time PCR анализа.

  За разлика от тези системи, LOAA™ dPCR е базирана на дигитална PCR технология, при която чрез микрофлуидна система реакционната смес се разпределя в 20 000 наноямки, във всяка от които протича отделна PCR реакция, при която сигналите се отчитат в реално времe. В резултат на това системата генерира амплификационна крива за всяка една протекла реакция от 20 000 наноямки.

  Отчитането на флуоресцентните сигнали в реално врече има значително предимство, тъй като чрез визуализиране на амплификационните криви, потребителят може да съди за наличието на неспецифична реакция и да има допълнителен контрол върху анализния процес.


  Капацитет на системата, модели и конфигурации

  LOAA™ dPCR е налична в два модела - LOAA Analyzer (On-Point) и LOAA-M. Системата може да бъде конфигурирана по различен начин, така че да осигури анализ на от една до 16 проби едновременно.

  1. LOAA Analyzer (On-Point) е едномодулна система за анализ на единични проби. Разпределянето на мастър микса, амплификацията, отчитането на сигнала и управлението на системата се извършват от един и същи модул, което значително улеснява процеса на работа, правейки го лесен и интуитивен.


  2. LOAA-M е система, която позволява да бъде конфигурирана и надграждана спрямо индивидуалните нужди на потребителя и работния поток. LOAA-M се състои от два работни модула:

  • LOAA-M Конзола – чрез която се извършва управлението на системата
  • LOAA-M Анализен модул – позволяващ анализ на от 1 до 4 проби едновременно

  LOAA-M може да бъде надградена с от 1 до 4 отделни анализни модула, за да осигури пълен капацитет на анализ на 16 проби.

  LOAA™ dPCR е разработена както за целите на ин витро диагностиката, така и за изследователски цели.

  Диагностика и мониторинг на хронична миеолиодна левкемия е част от валидираните диагностични решения за системата, което се извършва с Dr.PCR™ BCR-ABL1 Major IS Detection Kit.


  LOAA™ dPCR в комбинация с Dr.PCR™ BCR-ABL1 Major IS Detection Kit е интегрирано диагностично решение за количествено определяне на BCR-ABL1 транскриптите (e13a2, e14a2) в клинични проби от кръв.

  Основни характеристики на системата LOAA™ dPCR и Dr.PCR™ BCR-ABL1 Major IS Detection Kit:

  • Технология на анализ чрез дигитален PCR (dPCR)
  • Лесен и интуитивен протокол на работа - пробата се накапва директно върху чип, който се зарежда в системата за анализ
  • Време за анализ: 1 час и 30 мин
  • Количествен анализ на BCR-ABL1 и ABL1 транскриптите без да е необходимо използване на количествени стандарт
  • Интегриран баркод четец за сканиране и проследимост на пробите
  • Системата генерира автоматичен доклад с пациентския резултат, в който резултатът се изразява в %IS, MR Level, NCN (%)
  • Чувствителност на детекция - MR 4.6 (0.0025% IS
  • Динамичен обхват на детекция - 50 - 0.0025%IS (MR 0.3 - MR 4.6)


  Повече информация за Dr.PCR™ BCR-ABL1 Major IS Detection Kit може да откриете ТУК

  Кат. №: LOAA-M
  Опаковка:


  Добави в
  запитване