Меню

  Dr. PCR BCR-ABL1 Major IS Detection Kit

  Описание:

  Dr. PCR BCR-ABL1 Major IS Detection Kit е кит за високочувствителна детекция и количествено определяне на BCR-ABL1 (e13a2 и e14a2 ) и ABL1 транскрипти чрез дигитална PCR технология посредством системата LOAA™ dPCR.

  Количествено определяне на BCR-ABL1 и ABL1 транскрипти се използва при стандартната диагностика и мониторинг на хронична миелоидна левкемия.

  Dr. PCR BCR-ABL1 Major IS Detection Kit в комбинация с LOAA™ dPCR позволяват прецизно количествено определяне на транскриптите без използване на количествени стандарти.


  Компоненти на кита:


  Характеристики и предимства:

  • Абсолютно количествено определяне — елиминира необходимостта от използване на стандарти и построяване на стандартни криви
  • Висока точност и прецизност на анализа — десет пъти по-висока чувствителност на анализа, благодарение на използваната дигитална PCR технология за анализ
  • Бърз и лесен протокол на работа — целият анализ се извършва в три стъпки
  • Автоматично генериране на подробен пациентски доклад с резултат, изразен по международната скала (International Scale) %IS, MR Level и NCN (%)


  Принципна схема на работа:


  Аналитични характеристики:

  • Лимит на детекция (LoD): 0.0025 %IS (MR 4.6)
  • Лимит на количествено определяне (LoQ): 0.0025 %IS (MR 4.6)
  • Динамичен обхват на количествено определяне (e13a2, e14a2): 50 - 0.0025 %IS (MR 0.3 - MR 4.6)

  Кат. №: DON01-X
  Опаковка:


  Добави в
  запитване